Konpostaj

17/01/2013 - Lu 4675 fois
  • Note moyenne : 0.00/5

Note moyenne : 0.0/5 (0 notes)

Modil fòmasyon sou teknik preparasyon Konpòs

 

1-   Ki sa konpòs la ye ?
Konpòs se yon angrè natirèl ki prepare ak dechè bèt oubyen materyèl vejetal. Dechè sa yo degrade oubyen pouri byenvit avèk aksyon anpil bakteri, chanpinyon ak lòt mikwòb. Eleman sa yo ki dekonpoze a rele, materyèl òganik. Yo rann tè a vin fètil epi plant k’ap viv nan tè a devlope pi byen. Avèk teknik sa, anpil dechè vinn gen valè.
2-   Ki sa sa vle diu fè konpòs ?
Se yon teknik tou senp pou pran vye fatra, vye rès manje, vye raje jaden pou dekonpoze yo epi fè yo tounen bon jan angrè pou nouri tè a.
3-   Enpòtans nou jwenn nan fè konpoòs
Genyen anpil avantaj nou tire nan fè konpòs tankou :
  • Ede anviwònman vin pi bèl, anpeche fatra bouche kannal. Se yon fason poun debarase nou de vye fatra ak rès rekòt nan bon kondisyon.
  • Rann tè a vin pi lejè, pi soup, fasilite lè ak dlo mache pi byen ladanl epi anpechel vin ni twò cho ni twò frèt.
  • Fasilite rezèv manjenan tè a pou plant yo epi balanse kantite eleman chimik nan tè a.
  • Ede angrè dekonpoze pi byen e travay pi byen nan plant yo.
  • Lèn konsidere pri anger chimik, li pibon pou nou pwodui lokal e twouveyon sous angrè pi bon mache.
  • Fasilite kontwòl kèl maladi nan tè a epi aneche maladi sa yo gaye.
4-   Gwoup mikwòb ki sèvi nan fè konpòs
-          Nou ka fè konpòs avèk :
  • mikwòb ki bezwen lè (oksijèn). Pwosesis saa rele ayewobik.
  • mikwòb kipa gen bezwen oksijèn nan milye a. Pwosesis saa rele anayewobi.
Lè nou pral diskite pwosesis ayewobik la ki rapid e fasil pou nou fè, kompòs saa yo gen bon kalite e yo pa gen move sant.
Partager cet article wikio : Partager cet article | digg : Partager cet article | del.icio.us : Partager cet article | facebook : Partager cet article | scoopeo : Partager cet article | blogmarks : Partager cet article | additious : Partager cet article |
Partager les derniers articles Netvibes : Partager les derniers articles | iGoogle : Partager les derniers articles | My Yahoo : Partager les derniers articles | wikio : Partager les derniers articles | RSS : Partager les derniers articles |
Article précédent : Nos voeux de 2013Article suivant : Pour nous contacter